Viljelijätukien täydentävien ehtojen vaatimuksia lievennetään

Hallitus päätti osana norminpurun kärkihanketta lievennyksistä viljelijätukien täydentävistä ehdoista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Lievennykset eivät vaikuta muihin kansallisiin säädöksiin tai niiden valvontaan, mutta ne kohtuullistavat laiminlyönneistä aiheutuvia tukiseuraamuksia.

Asetusmuutos oli tarpeen, jotta suomalaisia maatalousyrittäjiä ei kohdeltaisi EU:n viljelijätukijärjestelmissä tiukemmin kuin muiden maiden yrittäjiä. Lievennyksiä sovelletaan takautuvasti tämän vuoden alusta alkaen.

Täydentävien ehtojen vaatimusten lievennys ei merkitse lievennystä muihin kansallisen lainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin. Täydentävät ehdot ovat lähes kaikkien viljelijätukien saamisen ehtona. Ne sisältävät ympäristöön, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Jos maatalousyrittäjä ei noudata täydentävien ehtojen vaatimuksia, hänelle myönnettäviä viljelijätukia vähennetään.

MMM:n tiedote: Viljelijätukien täydentävien ehtojen vaatimuksia lievennetään