Verotuksen normeja puretaan

Verotusmenettelyihin esitetään uudistuksia, jotka yhdenmukaistavat ja yksinkertaistavat verotus- ja veronkantomenettelyjä hallitusohjelman mukaisesti. Verotuksen reaaliaikaisuutta lisätään ja verotuksen seuraamusmaksujärjestelmää kehitetään. Samalla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista torstaina 14. syyskuuta. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa 2018, ja niitä sovellettaisiin verovuodesta 2018 alkaen. Veronkannon, varainsiirtoverotuksen ja kiinteistöverotuksen uudistukset tulisivat kuitenkin voimaan vasta marraskuussa 2019.

Hallituksen esitys on kolmas ja viimeinen lainsäädäntökokonaisuus verotus- ja veronkantomenettelyjen uudistamisessa. Uudistukseen liittyy Verohallinnossa käynnissä oleva tietojärjestelmäuudistus (Valmis-hanke).

Ensimmäisessä vaiheessa uudistettiin muutoksenhakujärjestelmää, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyjä ja seuraamusmaksuja sekä veronkantoa. Nämä muutokset tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Hankkeen toisen vaiheen lakimuutokset ennakonkannon ja tuloverotuksen korkosäännösten uudistamiseksi tulevat voimaan marraskuussa.

Asiasta tarkemmin valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Tiedote: Verotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut uudistuvat