Vapaaehtoistyöstä mutkattomampaa

Kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistyötä koskevien säädösten sujuvoittaminen ja käytäntöjen selkeyttäminen olivat aiheena oikeusministeriön 16.5. järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa. Esillä olivat erityisesti vapaaehtoistyön verotuskysymykset sekä tapahtumien lupa- ja ilmoitusmenettelyt.

Tilaisuuteen osallistui muun muassa eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEn sekä valtioneuvoston demokratiaverkoston jäseniä.

Aiempien selvitysten perusteella vapaaehtoistyön haasteet eivät ole ensisijaisesti säädöstasolla, vaan erilaisten käytäntöjen ja tulkintojen moninaisuudessa. Esimerkiksi järjestöjen työtä vapaaehtoistoiminnan järjestäjinä voidaan keventää pitkälti viranomaiskäytäntöjä ja -tulkintoja selkeyttämällä sekä parantamalla tiedonkulkua viranomaisilta järjestöille

OM:n tiedote: Vapaaehtoistyöhön ja kansalaistoimintaan liittyvää sääntelyä ja käytäntöjä pyritään sujuvoittamaan

Tietopaketti vapaaehtoistyöstä demokratia.fi-sivustolla