Valtiokonttorin selvitys: Julkishallinto valmiina digikiriin

– Suomella on ollut johtava asema digitalisaatiossa, mutta julkishallinnon osalta kehitys on viime vuosina taantunut. Valtiokonttorin tekemän selvityksen mukaan julkishallinnossa tehdään tällä hetkellä paljon päällekkäistä työtä ja nykyteknologioiden suomia mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi. Lisäksi kukin viranomainen kehittää palveluitaan ja järjestelmiään itsenäisesti. Tämä on paitsi tehotonta, ja myös hankaloittaa kansalaisten asiointia julkishallinnon kanssa. Julkishallinnon on uudistuttava, todetaan selvityksessä, jonka Valtiokonttori luovutti 12. tammikuuta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

Valtiokonttori selvitti valtiovarainministeriön toimeksiannosta, millaisilla toimenpiteillä valtionhallinnon digitalisaatiota voidaan parantaa ja tuottavuutta lisätä. Virastojen haastatteluissa kävi ilmi, että ne ovat halukkaita ja valmiita digikiriin. Digitalisaatiolla tarkoitetaan tässä kokonaisvaltaista toimintatapojen uudistamista, joka sisältää esimerkiksi mobiiliteknologioiden ja avointen tietovarantojen hyödyntämistä.

Palveluita on kehitettävä ennen kaikkea kansalaisten ja käyttäjien näkökulmasta. Julkisen sektorin eri toimijoiden oma identiteetti ei ole asiakkaille merkityksellinen. Valtiota ja kenties koko julkista sektoria tulee tässä suhteessa tarkastella yhtenä kokonaisuutena hallinnonala- ja virastorajat unohtaen. Valtion ja kuntien on tehtävä nykyistä tiiviimmin yhteistyötä.