Vaarallisten aineiden kuljetukseen uudistetut säännöt

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) uudistetaan. Nyt voimassa oleva laki on tullut voimaan vuonna 1994. Lainsäädännön uudistaminen on tärkeää, sillä toimintaympäristö ja olosuhteet ovat 25 vuodessa muuttuneet.

Uudistus parantaa liikenneturvallisuutta, vaikuttaa myönteisesti ympäristön tilaan ja mahdollistaa liiketoimintaa. Uudistuksessa otetaan huomioon myös liikenteen automaatio- ja digitalisaatiokehitys.

Tavoitteena on laki, joka on selkeä ja turvaa jatkossakin korkean kuljetusten turvallisuustason. Tavoitteena on myös, että laista ei aiheudu alan yrityksille tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Uudistustyön ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan laajasti nykytilannetta lainsäädännön ja käytännön tasoilla. Arviomuistioluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntojen antaminen on mahdollista osoitteessa lausuntopalvelu.fi 8.2.2019 saakka.

LVM:n tiedote: Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan