Uutta lainsäädäntöä tulossa: Kiinteistöjä myös rakennusten sisälle

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kolmiulotteisia kiinteistöjä (3D) koskevaksi lainsäädännöksi. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä jatkossakin. Uudella lailla tulisi mahdolliseksi, että myös tontilla olevan rakennuksen sisällä voi olla kiinteistöjä.

Mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa yksinkertaistetaan ja joustavoitetaan asemakaava-alueen suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista.

Tulevaisuudessa rakennuksen sisällä olevia tilakokonaisuuksia on helpompi kiinnittää ja pantata lainan vakuudeksi. Lisäksi julkisissa rekistereissä näkyy entistä paremmin, kuka mitäkin tiloja omistaa. Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus edistää myös kiinteistöjen ja rakennusten hallinnan sekä julkisten palveluiden digitalisointia.

Useita eri toimintoja sisältävissä hankkeissa kiinteistöjaotus voi seurata eri käyttötarkoituksia. Vielä nykyään kiinteistöt ovat tasona kartalla, mutta jatkossa ne voivat olla myös kolmiulotteisia kokonaisuuksia esim. rakennuksen yksi kerros, maan tasalla olevat liiketilat, maanalainen parkkihalli tms.

Kiinteistöllä (tontilla) voi nykyään olla rakennuksia, mutta jatkossa myös rakennuksissa voi olla kiinteistöjä. Kolmiulotteiset kiinteistöt ovat aina rakennettuja tiloja, mikä johtaa uudentyyppisiin naapuruussuhteisiin kiinteistöjen välillä.

3D-kiinteistöjen käyttöönotolla ei muuteta perinteisen 2D-kiinteistön olemusta eikä sen oikeudellista ulottuvuutta. 3D-kiinteistö on kolmiulotteisesti määritelty suljettu tila, joka voidaan rajata perinteisestä kiinteistöstä.

MMM:n ja YM:n tiedote: Hallituksen esitys kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta eduskunnalle