Uusi alkoholilaki eduskunnan käsiteltäväksi

Hallitus antoi 14. syyskuuta eduskunnalle hallituksen esityksen alkoholilain kokonaisuudistukseksi. Eduskunta käsittelee lakiehdotusta syysistuntokauden ajan. Lain voimaantulo ratkaistaan eduskuntakäsittelyn aikana.

Lain pääperiaate on ehkäistä alkoholihaittoja. Alkon vähittäismyyntimonopoli säilyisi, samoin alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua koskeva lupajärjestelmä. Osana norminpurkua uudesta laista purettaisiin useita erityisesti ravintola-alaa kuormittaneita vanhentuneita ja kankeita säännöksiä.

Uusi alkoholilaki tuo mukanaan muun muassa seuraavat muutokset:

Jatkossa kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla myytäisiin nykyistä vahvempia alkoholijuomia.

Ravintoloiden aukioloajat vapautettaisiin täysin. Anniskeluaika päättyisi jatkossakin klo 01.30, mutta anniskelua saisi jatkaa ravintolan omalla ilmoituksella enintään klo 04.00:ään.

Nykyisistä anniskelupaikkojen A-, B- ja C- anniskeluluvista luovuttaisiin. Jatkossa yhdellä luvalla saisi anniskella kaikkia alkoholijuomia.

Muutoksista tarkemmin STM:n tiedotteessa.

Tiedote: Uusi alkoholilaki eduskunnan käsiteltäväksi