Työryhmä: Tiedonhallintaa koskevaa sääntelyä on kehitettävä

Tiedonhallinnan yleiseen lainsäädäntöön esitetään merkittäviä kehitystoimia. Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Valtiovarainministeriö julkaisi asiaa koskevan raportin syyskuun lopussa.

Asiakaslähtöisessä digitaalisessa toimintamallissa keskeistä on tiedon hyödyntäminen, mikä edellyttää selkeää lainsäädäntöä. Marraskuussa 2016 asetetun tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämisen työryhmän tekemän selvitystyön pohjalta yleislainsäädäntöä voidaan ajantasaistaa kestämään teknologian ja tiedon hyödyntämisen tulevaisuuden tarpeita.

Työryhmän näkemyksen mukaan tiedonhallinnan keskeinen sääntely tulisi koota yhteen yleislakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tiedon elinkaarimallin mukaisesti.

VM:n tiedote: Tiedonhallintaa koskevaa yleistä sääntelyä on kehitettävä

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset – Työryhmän raportti (VM:n julkaisu 37/2017)