Traktorikorttien ja traktoriluokkien sääntely yksinkertaistui

Tilanne aikaisemmin

Ajo-oikeus perustui aiemmin ajoneuvolain mukaiseen maa- ja metsätaloustraktoreiden ja liikennetraktoreiden väliseen jaotteluun, joka oli osittain riippuvainen traktorin kulloisestakin käyttötarkoituksesta.

Ongelmallista oli liikennetraktorin määrittely, jonka mukaan ajokorttivaatimuksiltaan LT-luokkaan kuuluvaa liikennetraktoria saattoi tietyissä maa- ja metsätalousajoissa kuljettaa maa- ja metsätaloustraktorin kuljettamiseen oikeuttavalla T-luokan ajokortilla.

Liikennetraktorin ajoon oikeuttavan LT-luokan ajokortin ikäraja oli 18 vuotta, jonka lisäksi kuljettajalta vaadittiin ammattipätevyys kaupallisissa ajoissa. Maa- ja metsätaloustraktorin T-luokan ajokortin ikäraja oli 15 vuotta.

Tilanne muutoksen jälkeen

Traktorin kuljettamisen ajokorttivaatimukset määritellään ajokorttilaissa traktorin suurimman rakenteellisen nopeuden perusteella.

T-luokka säilyy ennallaan: traktorin suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h ja kuljettamisen alaikäraja 15 vuotta.

Väliluokka LT käsittää traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on 40 – 60 km/h. Myös tämän ajokortin voi suorittaa jo 15-vuotiaana. Kaikkein nopeimpien, yli 60 km/h kulkevien traktoreiden kuljettamiseen vaaditaan auton ajokortti. Korttiluokka riippuu traktorin kokonaismassasta.

Traktorin kuljettajalta vaaditaan ammattipätevyys vain silloin, kun kuljettaminen edellyttää kuorma-autokorttia ja traktori on kaupallisessa kuljetuksessa. Yksityisissä ei-kaupallisissa ajoissa ei ammattipätevyyttä vaadita.

Liikennetraktori on kansallinen ajoneuvoluokka, joka on poistumassa uusien traktorien osalta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vaikutukset

Sääntely selkeytyi ja yksinkertaistui. Traktorien kuljettamisvaatimukset muuttuivat joustavammiksi. Ikärajan lasku helpottaa nuorten työllistymistä erilaisissa väliluokan kuljetustehtävissä.

Laki: Ajokorttilaki, Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Voimaantulo: 1.1.2016

Vastuuministeriö: liikenne- ja viestintäministeriö