Toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä

Miksi sääntelyä muutettiin?

Toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä parantaa yhdistysrekisterin ajantasaisuutta.

Tilanne nyt:

Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa toimintansa lopettaneet yhdistykset yhdistysrekisteristä. Toimimattomaksi oletetaan yhdistys, joka ei ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta yli 20 vuoteen ja jonka toiminnan ei ole syytä olettaa jatkuvan.

Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia yhdistyksen purkamista, päätöksen pätemättömyyttä ja rekisteri-ilmoituksia koskeviin yhdistyslain säännöksiin. Yhdistys voi toimia kuten tähänkin asti, mutta uudistus toi mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja päätöksentekoon ja toimintaan. Muun muassa sähköisen rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon helpottui.

Vaikutukset:

  • Toimimattomien yhdistysten rekisteripoisto alkaa elokuussa 2016 poistomenettelyn kohteeksi tulevien yhdistysten nimien ja rekisterinumeroiden kuuluttamisella Virallisessa lehdessä ja julkistamisella Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla (www.prh.fi/yhdistyslakimuuttuu). Patentti- ja rekisterihallitus selvittää yhdistyksen toimimattomuuden omista rekistereistään ja Verohallinnon rekistereistä.
  • Poistomenettelyn kohteena olevan yhdistyksen toiminnan jatkumisesta voi rekisteripoiston välttämiseksi tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Päätös rekisteripoistosta tehdään aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua menettelyn aloittamisesta. Aikaa toiminnan jatkumisesta ilmoittamiseen on siten tammikuun 2017 alkuun asti.
  • Jos rekisteristä poistetulla yhdistyksellä on varoja, se voidaan palauttaa rekisteriin poistopäätöksen oikaisuna tai se voidaan selvittää. Jos selvitystoimet ovat tarpeen, Patentti- ja rekisterihallitus voi hakemuksesta määrätä yhdistykselle selvitysmiehen.
  • Jos yhdistyksen varat eivät ylitä 8 000:ta euroa eikä sillä ole tunnettuja velkoja, varat voidaan ilman selvitystoimia käyttää viiden vuoden kuluttua rekisteristä poistamisesta yhdistyksen säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.
  • Yhdistys voi selvittää, onko se tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen tarkistamalla tietonsa maksutta Patentti- ja rekisterihallituksen tietopalvelussa.
  • Toimintansa jatkamisesta ilmoittava yhdistys voi samalla ilmoittaa rekisteriin yhdistyksen osoitteen sekä hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajat, jos nämä ovat muuttuneet.  Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa tällöin muutosilmoituksen.

Voimaantulo 1.7.2016.

Vastuuministeriö: oikeusministeriö

Yhdistyslaki muuttuu

Föreningslagen ändras