Tietoja sivustosta

Norminpurku.fi-sivusto

Norminpurku.fi-sivustolla käsitellään Juha Sipilän hallituksen Norminpurku-kärkihankkeeseen liittyviä aiheita. Norminpurkuhanke on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.

Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat. Norminperkuuta ja -purkua koordinoidaan hallinnonalojen välisen toimeenpanoryhmän kautta. Hankeen viestintää koordinoidaan liikenne- ja viestintäministeriön viestinnässä. Viestinnän koordinaatioryhmää vetää viestintäpäällikkö Johanna Stenholm.

Norminpurku.fi-sivuston tavoitteena on koota yhteen ja välittää tietoja eri ministeriöissä toteutettavista norminpurkuun liittyvistä hankkeista. Norminpurku.fi-sivusto avattiin 2.11.2015.

Norminpurku.fi-sivuston ylläpitoon osallistuvat kaikki ministeriöt, koordinaatio ja kokonaisvastuu on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Sisällöistä vastaavat kaikki ministeriöt.

Sivuston hankelistaus tuotetaan valtioneuvoston hankerekisterissä olevien tietojen perusteella. Tietoja listaukseen haetaan Norminpurku-kärkihankkeeseen liittyvillä hakutermeillä. Luettelo hankkeista muodostetaan tämän haun osumien tuloksista automaattisesti. Yksittäiseen hankkeeseen liittyvien tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija.

Uutislistaus sivujen oikeassa laidassa tuotetaan valtioneuvoston verkkopalveluun syötettyjen tietojen perustella. Listauksessa näkyvät asiasanalla “norminpurku” merkityt valtioneuvoston verkkopalveluun tallennetut artikkelit.

Norminpurkuhankkeessa on sovittu, että hankkeeseen liittyvistä tiedote- ja uutisaineistosta sekä hankekuvauksista löytyy niin sanottu avainlause: Hankkeella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta. Tietoja hankkeista on mahdollista etsiä hakukoneilla myös tämän avainlauseen avulla.

Sivuston sisällössä on pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Liikenne- ja viestintäministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamsta haitasta tai kustannuksista.

Palvelussa käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Kerättäviä tietoja ovat mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -palvelun evästeitä ja JavaScript-koodia.

Norminpurku.fi-sivusto on osa LVM.fi-palvelukokonaisuutta. LVM.fi-palvelukokonaisuuden päätoimittaja on verkkoviestintäpäällikkö Antti Ellonen.

Palautetta norminpurkuhankkeisiin liittyen voi lähettää valtioneuvoston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@vn.fi ja Norminpurku.fi-sivustoon liittyen osoitteeseen webmaster@lvm.fi.