Pyöräilijä ylittää katua Helsingissä (Kuva: Rodeo/Juha Tuomi)

Tieliikennelaki uudistuu

Hallitus esitti tieliikennelain vahvistamista 9.8.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020.

Uudella lailla halutaan lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.

– Liikenne muuttuu nyt nopeasti. Siksi on tärkeää, että tieliikenteen sääntely päivitetään ajanmukaiseksi ja samalla varaudutaan automaation ja digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Uudistettu tieliikennelaki luo puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Tieliikennelain uudistaminen sujuvoittaa säädöksiä ja on merkittävä norminpurkuhanke, jatkaa ministeri Berner.

Uusi tieliikennelaki sujuvoittaa säädöksiä ja parantaa liikenneturvallisuutta

Uudistettu tieliikennelaki vähentää byrokratiaa ja edistää liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja ympäristönäkökohtien huomioimista. Yksittäisten säännösten määrää kokonaisuudessa on vähennetty.  Myös säännösten kirjoitustapaa on täsmennetty ja nykyaikaistettu.

Uudessa tieliikennelaissa säädetään liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältää mm. liikennesäännöt, liikennemerkit ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt.

Uusi tieliikennelaki parantaa liikenneturvallisuutta ja kansalaisten oikeusturvaa sekä uudistaa liikennerikkomuksia koskevan rangaistusjärjestelmän. Uutena asiana laki sisältää säännökset liikennevirhemaksusta. Virhemaksua käytetään vähäisten liikennerikkomusten seuraamuksena.