TEM esittää: Yksi yhdestä -periaate laajemmin käyttöön

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Yksi yhdestä -kokeilun jatkamista ja laajentamista 2–4 muuhun ministeriöön. Yksi yhdestä -periaatteen mukaan euron lisäys yrityksiin kohdistuvassa sääntelytaakassa on korvattava vastaavalla säästöllä toisessa yhteydessä.

Yksi yhdestä -periaatetta on testattu kuluneen vuoden ajan kaikissa työ- ja elinkeinoministeriön säädösvalmisteluhankkeissa, sekä elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriössä. Tavoitteena on ollut luoda norminpurkua koskeva mittaristo ja varmistaa, ettei elinkeinoelämälle aiheutuva sääntelytaakka kasva.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä vuoden 2017 aikana annettavien lakiesitysten osalta on arvioitu, että yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka on keventynyt noin 150 000 euron arvosta vuositasolla. Kokeilussa on siis tältä osin päästy tavoitteeseensa.

Tiedote 19.12.2017: Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Yksi yhdestä -kokeilun laajentamista