STM purkamaan alkoholimyynnin vanhoja normeja

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys alkoholilaista voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017.

Esitys säilyttäisi Alkon vähittäismyyntimonopolin. Myös alkoholin vähittäismyyntiä koskeva lupajärjestelmä säilyisi. Nykyisen lainsäädännön erityisesti ravintola-alaa kuormittavia tarpeettomia, vanhentuneita tai kankeita normeja purettaisiin. Myös ravintoloiden anniskeluaikoja ja asiakaspalvelua koskevia säännöksiä vapautettaisiin.

Esityksen mukaan kaupassa myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuus nostettaisiin 5,5 %:iin ja vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaupat, kioskit ja huoltamot saisivat myydä myös esimerkiksi A-olutta, vahvaa siideriä ja myös väkevistä alkoholijuomista sekoitettuja long drink -juomia.

Suomen nykyinen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden 1994 alkoholilaista ja sen nojalla annetuista 13 asetuksesta. Pääosa esitysluonnoksesta on koostettu ryhmittelemällä nykyisen alkoholilain ja sen nojalla annettujen asetusten pääperiaatteet lakiin.

 

STM:n tiedote 22.11.2016: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja alkoholilain kokonaisuudistuksesta