Sijoitusrahastolakia sujuvoitetaan

Sijoitusrahastolaki kaipaa säädösten selkiyttämistä, koska se on paisunut laajaksi kokonaisuudeksi. Tähän on vaikuttanut etenkin EU-sääntelyn lisääntyminen. Meneillään olevalla uudistuksella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Rahastotoiminnan liiketoimintaympäristöä muuttavat etenkin kansainvälistyminen ja finanssiteknologian kehitys. EU:n komissio pyrkii lisäämään palvelujen tarjoamista jäsenmaasta toiseen. Sijoitusrahastolakia on syytä päivittää, jotta se vastaa muiden EU-maiden sääntelyä ja mahdollistaa täysivertaisen kilpailun.

Tavoitteena on vähentää rahastotoiminnan keskittyneisyyttä Suomessa sekä lisätä rahastoyhtiöiden ja sijoitusrahastojen kilpailukykyä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tämä toisi lisää joustavuutta järjestelmään ja uusia vaihtoehtoja esimerkiksi yhtiömuotoihin.

Valtiovarainministeriön tiedote: Sijoitusrahastolain uudistaminen alkamassa – nyt voit vaikuttaa