Säädösten sujuvoittamistyö etenee suunnitelmien mukaisesti

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi etenee hallitusohjelman mukaisesti kaikilla hallinnonaloilla. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tuottaa parempaa sääntelyä ja hyvää lainvalmistelukulttuuria. Tuloksena on selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä lakeja, kansalaisille ja yrityksille nopeampaa asiointia ja kaiken kaikkiaan ohuempaa byrokratiaa.
Töitä on tehty kolmen vuoden ajan. Nyt julkaistavat ministeriöiden tilannekatsaukset kevätkaudelta 2018 osoittavat, että tuloksia on saatu aikaan.

Kärkihankkeesta vastaava liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että kansalaisten arkea helpotetaan.

– Yksi merkittävimmistä sujuvoittamishankkeista on liikennepalvelulaki, joka tulee voimaan 1. heinäkuuta. Sillä on laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan ja kansalaisten arkeen, onhan liikenne ja liikkuminen yksi arjen perustarpeista. Liikennepalvelulaki on hyvä esimerkki siitä, miten ministeriöissä valmistaudutaan tulevaisuuteen, tämänkin lain vaikutukset voivat näkyä hyvinkin pitkän ajan päästä, toteaa ministeri Berner.
Säädösten sujuvoittamistyö jatkuu ministeriöissä, ja seuraavan kerran työn tuloksista raportoidaan vuoden lopussa. Työn etenemistä voi seurata www.norminpurku.fi-sivuston, ministeriöiden verkkosivustojen ja valtioneuvoston Hankeikkunan kautta.

Muualla palvelussa:
Norminpurku.fi: Ministeriöiden norminpurkuhankkeet – tilanne kesäkuussa 2018
Norminpurku.fi: Tuloksia ja hankkeiden seuranta

Muualla verkossa:
Valtioneuvosto.fi: Norminpurku – Säädösten sujuvoittaminen – kärkihanke (LVM034:00/2017)
Valtioneuvosto.fi: Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä (LVM062:00/2015)
Valtioneuvosto.fi: Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
Valtioneuvosto.fi: Hallitusohjelman toteutus ja kärkihankkeet
LVM:n tiedote 28.6.2018: Norminpurussa saatu aikaan merkittäviä tuloksia
OM.fi: Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat saatavilla maksutta verkossa
OM.fi: Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu