Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 7.11.2018

Valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan lakieditorin Proof of Conceptia. Lakieditorin tavoitteena on helpottaa tiedon hallintaa ja käsittelyä lainvalmistelussa, Proof of Concept -vaiheessa selvitetään editorin toimivuus.

Suvi Remes valtiovarainministeriöstä ja Mikael af Hällström Verohallinnosta esittelivät lakieditorin valmistelua säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmälle 7.11.2018.

Tietojärjestelmien ja tietojen yhteen toimivuuden varmistamiseksi olisi tärkeää, että jo valmistelun alkuvaiheessa käsitteistö luotaisiin mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Lakieditori-projektin tavoitteena on tuottaa työväline, joka avulla voidaan kirjoittaa lakitekstiä, jossa käytettävät termit on valittu yhteisesti määritellyistä sanastoista ja jotka viittaavat tietokomponentteihin, joissa näitä käsitteitä on hyödynnetty. Projektissa keskeistä on sanastotyö ja tietomallityö.

Keskustelussa todettiin, että uusi lakieditorin käyttöönotto toisi muutoksia myös hallituksen esitysten sisältöön ja valmisteluohjeisiin, jos jatkossa ei enää tarvitsisi kirjoittaa lakitekstiin termien selityksiä.

Lakieditori on yksi vaihe matkalla kohti tekoälyn käyttöä lainvalmistelussa. Tekoälyä voitaisiin hyödyntää lainvalmistelussa rutiiniluontoisissa asioissa, mutta ihmistä tarvitaan monissa vaiheissa.

Lakieditorin prototyyppi toimii jo ja sitä voi kokeilla verkossa.

Lakieditori-projektin tuotokset esitellään Yhteisen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen ohjausryhmälle joulukuussa 2018.