Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 3.5.2017

Hallitus on linjannut loppukautensa tavoitteet huhtikuun puolivälitarkastelussa. Norminpurun osalta toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Seuraavassa esimerkkejä kahden tulevan vuoden hankkeista.

Asumisen, rakentamisen ja infrastruktuurin alalla uudistetaan mm. asumistukijärjestelmä. Kilpailukykyä vahvistetaan esimerkiksi vauhdittamalla luvitusta. Työaikalain uudistamisella edistetään työllisyyttä.

Elintarvikelainsäädäntö perataan kokonaisuudessaan, vapaaehtoistoiminnan sääntelyä ja verotusta yksinkertaistetaan, ja julkishallinnon verkkolaskutusta edistetään.

Liikennepalvelulain kolmivaiheinen uudistus saatetaan loppuun, samoin tieliikennelain laaja kokonaisuudistus. Alkoholilainsäädäntö laitetaan uuteen kuosiin ja konkurssisäädökset uudistetaan. Palvelulupaus lupa- ja valitusprosesseista otetaan käyttöön vielä tämän vuoden lopulla.

Norminpurun ja säädösten sujuvoittamisen etenemistä seurataan puolen vuoden välein. Seuraava puolivuotiskatsaus tehdään juhannuksen jälkeen. Tulokset julkaistaan tällä sivustolla.