Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 28.2.2017

Ympäristöministeriössä on käynnistetty maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu. Uudistusta tulee ohjaamaan parlamentaarinen työryhmä. Rakennusneuvos Matti Vatilo kertoi uudistuksesta säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmälle 28. helmikuuta.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen kertoo säädösten sujuvoittamisen tarpeesta. Sen taustalta löytyvät suuret megatrendit: digitalisaatio, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen. Useaan kertaan paikattua lakia on syytä uudistaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Samalla otetaan käyttöön digitaaliset ratkaisut. Lakia uudistetaan asiakas- ja kansalaislähtöisesti.

Uudistuksen suuntaviivoja ja tietopohjaa on valmisteltu vuorovaikutteisesti yhdessä sidosryhmien kanssa mm. verkkoaivoriihien avulla. Virkamiesvalmistelun tuottamat isot linjat nivotaan uudistuksen suuntaviivoiksi, joiden on tarkoitus toimia parlamentaarisen valmistelun pohjana.

– Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on hyvä esimerkki siitä, miten laajoja uudistuksia eri hallinnonaloilla tehdään. Lainvalmistelu on pitkäjänteistä työtä, joka voi jatkua seuraavallekin hallituskaudelle, toteaa säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen.