Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 24.5.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö kokeilee yksi yhdestä -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi vuonna 2017. Yksi yhdestä –periaate tarkoittaa sitä, että kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä johtuva yhden euron lisäkustannus yrityksille on kompensoitava euron säästöllä.

Kehittämispäällikkö Henrikki Oravainen ja erityisasiantuntija Erno Mähönen esittelivät yksi yhdestä -periaatetta säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmälle 24. toukokuuta.

Periaatteen soveltaminen tarkoittaa sitä, että lakiehdotuksesta aiheutuvat, yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannukset tulee korvata purkamalla vastaava määrä sääntelykustannuksia. Säästö etsitään joko saman tai toisen lakihankkeen yhteydessä.

Vastaavaa periaatetta sovelletaan myös monissa muissa maissa, muun muassa Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Kanadassa.

Kokeilu on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta. Laskentamallin kehittämisellä ja soveltamisella luodaan norminpurkua koskeva mittaristo. Periaatetta sovelletaan kaikkiin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltaviin vuonna 2017 annettaviin hallituksen esityksiin ja sitä testataan myös maa- ja metsätalousministeriössä elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Lisäksi osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS) on käynnistymässä selvityshanke, jossa periaatetta kehitetään ja sovelletaan käytäntöön työaikalain ja elintarvikelain valmisteluissa.

Lainsäädännön arviointineuvosto raportoi vuoden 2018 tammikuun loppuun mennessä valtioneuvostolle yksi yhdestä -periaatteesta saaduista kokemuksista, jonka jälkeen päätetään periaatteen käyttöönotosta laajemmin säädösvalmistelussa.