Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 22.3.2017

Kokeilukulttuuri oli pääteemana säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän kokouksessa 22. maaliskuuta. Kokeilukulttuurista oli kertomassa tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith valtioneuvoston kansliasta.

Kokeilukulttuurin edistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen. Kokeiluilla luodaan uudenlaista yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välille. Kokeilut voivat olla valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia. Tarvitaan myös erilaisia kokeiluja: nopeita, suunnitelmallisia ja tutkimuksellisia.

Joustava lainsäädäntö mahdollistaa kokeilut. Kokeiluja voidaan tehdä osin jo nykylainsäädännön puitteissa, mutta on myös kokeiluja, jotka törmäävät lainsäädännön esteisiin.

Kokeilunpaikka.fi-alusta auttaa synnyttämään ideoista konkreettisia kokeiluja yhdistämällä ideoijat, toteuttajat ja rahoittajat. Alusta mahdollistaa yhteiskunnallisten innovaatioiden yhteiskehittämisen, parhaiden oppien levittämisen ja esimerkiksi joukkorahoituksen ja julkisen rahoituksen yhdistämisen. Kokeilunpaikka.fi lanseerataan 4.5.2017.