Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 22.11.2017

Lainsäädäntöä on uudistettu ja selkeytetty runsaasti eri hallinnonaloilla koko hallituskauden ajan. Säädösten sujuvoittamisen tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa sekä uudistaa toimintatapoja ja lainvalmistelukulttuuria.

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä ja viestintäryhmä kokoustivat yhdessä 22. marraskuuta. Keskustelussa käytiin läpi hyviä kokemuksia ja viestinnän käytäntöjä. Ministeriöt viestivät omista hankkeistaan, ja norminpurku.fi-sivuston kautta voi seurata koko hankkeen etenemistä.

Hankkeen tuloksista on raportoitu puolivuosittain. Kooste vuoden 2017 tuloksista julkaistaan vuoden lopussa. Aiemmat raportit löytyvät norminpurku.fi-sivustolta. Tämän sivuston kautta pääsee myös jokaisen ministeriön omille norminpurkusivuille. Ministeriöiden ja valtioneuvoston verkkosivuilla on myös tiedotteita ja hanketietoa. Sosiaalisessa mediassa työtä voi seurata #norminpurku-hashtagin kautta.

Säädösten sujuvoittaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista, jossa puretaan normeja ja luodaan parempaa sääntelyä . Se kuuluu samaan kokonaisuuteen digitalisaation ja kokeilujen kanssa. Kaikilla näillä toimilla pyritään siihen, että Suomi voi ottaa tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla.

Parempi sääntely on ollut jo pitkään EU:n tavoitteena. Kyse on koko lainsäädäntökulttuurin uudistamisesta, johon kuuluu myös viranomaistoiminnan avoimuus. Kansalaisilla ja sidosryhmillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin. Sujuvalla sääntelyllä ja selkeällä viestinnällä palvelemme kansalaisia ja sidosryhmiä parhaiten.