Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 21.3.2018

Kansalaisten arkea pyritään helpottamaan hallitusohjelman mukaisesti monilla eri aloilla, ja säädösten sujuvoittaminen on olennainen osa tätä työtä. Vapaaehtoistyö on yksi osa-alue, jossa tavoitellaan nykyistä vähäisempää ja keveämpää sääntelyä.

Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämistarpeita on aiemmin selvitetty valtiovarainministeriön työryhmässä. Poikkihallinnollista yhteistyötä on jatkettu kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan keskittyvässä säädösten sujuvoittamisen alatyöryhmässä.

Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä esitteli säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmälle vapaaehtoistoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja kehittämishankkeita. Alatyöryhmä on tunnistanut säädösten sujuvoittamistarpeita esimerkiksi rahankeräyslain uudistamisessa, valtionavustusprosessin yksinkertaistamisessa ja verovapaisiin kulukorvauksiin liittyvissä rajoissa.

Wilhelmsson nosti esiin yhtenä esimerkkinä myös hygieniapassin. Sitä tarvitaan vapaaehtoistoiminnassa erittäin harvoin, vaikka julkisuudesta voi toisinaan saada eri käsityksen. Tiedotusta hygieniapassivaatimuksista tullaan lisäämään. Uusi ohje on suunnitteilla.

Oikeusministeriö on luonut vapaaehtoistoimintaa koskevan tukisivuston Suomi.fi-palveluun. Sieltä löytyvät kaikki keskeiset vapaaehtoistoimintaan liittyvät ohjeet ja viranomaisen sähköiset asiointikanavat.