Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 17.1.2017

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 17. tammikuuta. Toimeenpanoryhmään kuuluu edustajat kaikista ministeriöistä.

Kokouksessa sovittiin, että poikkihallinnollisen yhteistyön syventämiseksi perustetaan kolme alatyöryhmää:
– Elinkeinoelämä, kilpailukyky ja yrittäjyys, pj TEM
– Digitalisaatio, pj VM
– Kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoistoiminta, pj OM

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkuhanke on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on seurata, koordinoida ja varmistaa, että säädösten sujuvoittamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset laitetaan täytäntöön ministeriöittäin. Toimeenpanoryhmä kokoontuu kolmen viikon välein.

Kevään kokousaikataulu ja pääaiheet
1.2.: EU-sääntelykokonaisuus
1.3: Valtio/kuntasektorin norminpurun perkaaminen ja maakuntauudistuksen tilanne
22.3.: Kokeiluihin liittyvät asiat
12.4.: Lupa- ja valitusprosessit
3.5.: Hallituksen puolivälitarkastelun tilannekatsaus
24.5.: Raportointi/Keskeiset ehdotukset
14.6.: Raportointi ja muut tehtävät

Lisätietoja:
toimeenpanoryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377