Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 11.10.2017

Kokeilut ja esteiden kartoitus olivat säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän pääteemana 11. lokakuuta. Kokeiluista oli kertomassa projektipäällikkö Ira Alanko valtioneuvoston kansliasta.

Kokeilukulttuurin vahvistaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen.

Säädösten sujuvoittaminen ja norminpurku on olennaista myös kokeilukulttuurin edistämisessä. Toiminnan kehittämisessä yhteiskunnan eri puolilla voi olla esteitä, joihin kokeilujen avulla voidaan löytää ratkaisuja. Sujuvalla lainsäädännöllä mahdollistetaan kokeilut.

Hyvä esimerkki kokeiluista on valtiovarainministeriön digikuntakokeilu, jossa kehitetään kunnan palveluita ja toimintatapoja kokeilukulttuuria hyödyntämällä. Toimintaa kehitetään kuntalaisten näkökulmasta ja heidän hyvinvointiaan parantaen. Samalla edistetään myös kuntien verkostoitumista. Hankkeessa on valmisteltu digitaalisen kunnan työkalupakki ja kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalu. Mukana on yli 30 kuntaa, jotka haluavat kehittää sähköistä asiointia, osallistumista ja päätöksenteko.

Suomi on tunnettu hyvästä kokeilukulttuuristaan ja eri maista käydään konsultoimassa toimiamme.

Toimeenpanoryhmän kokouksessa käytiin läpi myös ministeriöiden hallinnonaloilla tehtyä norminpurkua. Alemman asteen normeja on purettu runsaasti ja näin helpotettu virastojen toimintaa ja kansalaisten arkea.