Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 1.3.2017

Valtio- ja kuntasektorin normien perkaaminen sekä  maakuntauudistuksen tilanne olivat toimeenpanoryhmän kokouksen pääaiheina. Niistä olivat kertomassa finanssineuvos Anne-Marie Välikangas sekä hallitusneuvos Ilkka Turunen valtiovarainministeriöstä.

Hallitus vähentää kuntien kustannuksia yhdellä miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on osa hallituksen säästö- ja rakennepoliittista ohjelmaa.

Kuntien tehtävien vähentämisen toimenpideohjelma koostuu kymmenestä teemasta. Tarkempaa tietoa toimenpideohjelmasta ja sen etenemisestä löytyy valtiovarainministeriön sivuilta.

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Maakuntauudistuksella luodaan Suomeen moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto, joka palvelee kaikkia asukkaita. Uudistuksella turvataan tärkeät palvelut ja sujuvoitetaan asiointia. Kansalaiset saavat lisää mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.