Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 1.2.2017

Toimeenpanoryhmän pääaiheena oli EU-sääntely ja säädösten sujuvoittaminen. EU-sääntelyn toimivuudesta kertoi Heidi Kaila VNEUS:sta ja REFIT-ohjelmasta Päivi Kantanen TEM:stä. Kattava infopaketti opasti ja antoi jatkoeväitä esimerkiksi oikea-aikaiseen EU-vaikuttamiseen.

Komission paremman sääntelyn paketti hyväksyttiin toukokuussa 2015. Sen päämääränä on EU:n politiikan tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman vähin kustannuksin ja rasittein. Paremman sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva REFIT-ohjelma perustettiin vuonna 2012. Se on osa komission paremman sääntelyn ohjelmaa.