Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 1.11.2017

Toimeenpanoryhmän kokouksen teemana olivat lupa- ja valitusprosessit. Sujuvoittamishankkeista kertomassa olivat lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta valtiovarainministeriöstä ja ylijohtaja Sami Manninen oikeusministeriöstä.

Lupaprosessien suurhanke on Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Virastoon kootaan pääosa nykyisten aluehallintovirastojen (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tehtävistä sekä osa ELY-keskusten tehtävistä.

Lakiehdotus oli lausuntokierroksella viime kesänä. Annetuissa lausunnoissa puollettiin laajasti viraston perustamista. Erityisen tärkeänä pidettiin uuden viraston valtakunnallista toimivaltaa, viraston toimimista alueilla läsnä ollen, valtion lupa- ja valvontatehtävien kokoamista sekä virastolle ehdotettua toiminta-ajatusta.

Lausuntokierroksella eniten keskustelua herätti ehdotus yleistä etua ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja muutoksenhaussa valvovasta yksiköstä.

– Tähän tehtiin lausuntokierroksen jälkeen ratkaisuehdotus, joka perustuu yleistä etua lupaprosessissa edustaviin asiamiehiin sekä muutoksenhakukynnyksestä säätämiseen, Jaska Siikavirta sanoi.

Valitusprosesseissa merkittävin hanke on laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uutta lakia valmistellaan oikeusministeriössä, ja se on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi viimeistään alkuvuodesta 2018. Tarkoituksena on säätää oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin.

– Merkittävä muutos nykytilaan olisi, että haettaessa korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, edellyttäisi muutoksenhaku lähtökohtaisesti valituslupaa. Valituslupamenettely muuttuisi siis pääsäännöksi, ja poikkeuksista tähän tulisi säätää erikseen, Sami Manninen totesi.