Rekisteröintitodistukset sähköisiksi

Tilanne aiemmin

Paperiset asiakirjat olivat ainoa tapa tehdä rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvossa oli aina pidettävä mukana rekisteröintitodistuksen ykkösosaa. Jos todistus turmeltui tai katosi, oli tilalle hankittava uusi paperidokumentti.

Tilanne muutoksen jälkeen

Rekisteröinnin ja siihen tehtävät muutokset voi tehdä sekä paperidokumentein että sähköisesti.

Rekisteröintitodistuksen ykkösosaa ei tarvitse pitää autossa mukana, kun liikutaan kotimaassa. Paperisen asiakirjan sijaan ajoneuvon omistaja saa ajoneuvokohtaisen koodin eli omistajaoikeutta osoittavan varmenteen.

Ulkomailla ajettaessa paperinen todistus on pidettävä mukana. Tulosteen saa maksutta pyytämällä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Kun auto myydään, omistaja voi luovuttaa uudelle omistajalle rekisteri-ilmoituksen tekemistä varten joko pelkän varmenteen tai paperisen todistuksen.

Bussien, kuorma-autojen ja perävaunujen paperisia rekisteröintitodistuksia on pidettävä mukana ajoneuvossa 31. joulukuuta 2016 saakka.

Vaikutukset

Rekisteröinnin ja rekisteritietoihin tehtävät muutokset voi hoitaa täysin sähköisesti. Sähköinen asiointi on helpompaa ja nopeampaa. Tiedot säilyvät sähköisissä tietojärjestelmissä. Kotimaassa auton rekisteritiedot tarkistetaan sähköisistä tietojärjestelmistä, mutta ulkomailla ajettaessa paperinen todistus on pidettävä mukana.

Ajoneuvolaki ja VNA 1265/2015

Voimaan 16.11.2015

Vastuuministeriö: liikenne- ja viestintäministeriö