Palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaisemmaksi

Työnantajat pystyvät jatkossa ilmoittamaan henkilöstönsä palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille viranomaisille ja muille tahoille. Hallitus esittää, että tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille ja muille tietoja tarvitseville tahoille. Nykyisin työnantajat joutuvat toimittamaan palkkatietoja erikseen useille eri tahoille. Tietojen sisältö, tekninen muoto ja toimitusaikataulu vaihtelevat vastaanottajan mukaan.

Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajat ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella. Jokaisen palkansaajan kaikki maksutapahtumat ilmoitetaan erikseen.

Yleensä työnantaja toimittaa tiedot suoraan palkanmaksujärjestelmästä, mutta niitä voi antaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai erityisestä syystä myös paperilla.

Kansalaiset voivat katsella tulorekisteriin ilmoitettuja tulotietojaan rekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelusta näkee myös sen, mille viranomaisille ja muille tahoille rekisterin tietoja välitetään.

VM:n tiedote: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista