Oikeusblogissa: Kansalaiset mukaan lakien ja muiden arjen pelinsääntöjen valmisteluun

Tekniikka, palvelutarjonta ja kansalaisten valmiudet ovat lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiaisen mukaan kehittyneet niin, että kansalaiset voidaan ottaa mukaan lainvalmistelun kaikkiin vaiheisiin ja suoraan. Jauhiaisen sanoin: “uudistamaan yhteisiä arjen pelinsääntöjä, tekemään niistä ketterämmin reilumpia, tehokkaampia, tuloksellisempia ja ennakoitavampia – sekä kehittämään niitä oikea-aikaisemmin”.

Kansalaisten mukaan ottaminen eli osallistaminen lisää luottamusta, keskinäistä ymmärrystä, arvostusta ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin.

– Saamme osallistamisen kaikki hyödyt, jos uskallamme aloittaa ja luotamme kansalaisiin, Jauhiainen kannustaa 25 vuoden lainvalmistelukokemuksella.

– Oikein suunniteltu ja toteutettu osallistaminen lisää olennaisesti lakeja ja muita pelinsääntöjä varten tarvittavan tiedon määrää ja laatua, vähentää koko prosessin kustannuksia ja nopeuttaa sitä sekä parantaa lopputuloksen laatua ja helpottaa täytäntöönpanoa ja omaksumista.