Lakikirja

Norminpurun puolivuotiskatsaus

Säädösten sujuvoittamista arvioidaan puolen vuoden välein. Talkoissa ovat mukana kaikki ministeriöt. Hankkeita on noin 200, joista osa on niputettu suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ministeriöt ovat koonneet tiedot hankkeistaan ja niiden tilanteesta omille norminpurkusivuilleen

Hankkeista hyötyvät niin yritykset kuin kansalaisetkin. Norminpurkutyöryhmä on listannut vaikuttavimmat jo valmistuneet hankkeet sekä lähiaikoina valmistuvat hankkeet.

Valmiit

 • Kauppojen aukioloajat vapautettu, TEM 1.1.2016.
 • Korkeakoulujen koulutusviennin mahdollistaminen (lukukausimaksut), OKM  1.1.2016.
 • Maankäytön ja rakentamisen menettelyjen keventäminen, YM 1.4.2016.
 • Tullilainsäädännön kokonaisuudistus, VM 1.5.2016.
 • Luonnonsuojelun menettelyjen keventäminen, YM 15.4.2016.
 • Kevyiden ajoneuvojen käyttöönottoa helpotettiin ja sallittiin uudet kävelyä ja pyöräilyä edistävät välineet, LVM 1.1.2016.
 • Ulosottomenettelyn sähköistäminen, OM 1.6.2016

Valmistumassa

 • Työntekijöiden koeaikaa pidennetään ja takaisinottovelvoitetta lyhennetään, TEM, voimaan 1.1.2017.
 • Joukkorahoituslaki helpottaa yritysten kasvurahoituksen hankintaa, VM, voimaan 1.7.2016.
 • Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistus, STM, 2016.
 • Rautatieliikenteen markkinoillepääsy avataan Suomi-Venäjä -liikenteessä (matkustaja- ja tavaraliikenne), LVM, voimaan syksyllä 2016.
 • Maantielain muutos vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, LVM, voimaan 15.8.2016.
 • Verotusmenettelyjen uudistaminen, VM, voimaan 1.1.2017.
 • Puretaan vanhentuneen alkoholilainsäädännön yksityiskohtaista normitusta, STM, 2016.
 • Henkilökortin hakuprosessia joustavoitetaan, SM, voimaan pääosin syksyllä 2016.
 • Kiinnitysten panttikirjat sähköistyvät, OM, voimaan 1.7.2017.