Norminpurkutyö ministeriöissä vauhdissa

Hallituksen norminpurun kärkihanke Sujuvoitetaan säädöksiä etenee eri hallinnonaloilla. Kärkihankeen toimenpiteitä on valmisteltu suunnitellusti, ja norminpurkutyö on aloitettu kaikissa ministeriöissä. Yhteenveto vuoden 2015 norminpurun toimista on nyt julkaistu.

Ministeriöt ovat valmistelleet hallituksen esityksiä niin, että niihin on sisällytetty norminpurun kärkihanketta tukevia asioita. Norminpurkutyössä keskeistä on kansalaisten arjen ja yritysten toiminnan helpottaminen sekä kilpailukyvyn parantaminen. Tähän pyritään mm. viranomaistyötä tehostamalla ja hallinnollista taakkaa keventämällä. Säädöksiä sujuvoittamalla edistetään myös digitalisaatiota.

Syksyn 2015 aikana on mm. vapautettu kauppojen aukioloajat. Kaavoitukseen liittyvää hallinnollisten menettelyjen määrää on kevennetty ja kaavoitusprosessia sujuvoitettu.

Eri ministeriöissä on käynnissä useita säädösten sujuvoittamiseen tähtääviä hankkeista. Pääpaino säädösmuutoksissa ja kokonaisuudistuksissa on vuosina 2016-2017.

Lisätietoja: valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377

Kooste eri ministeriöiden toimista on luettavissa oheisen liitteen kautta.
Yhteenveto tuloksista 2015 – säädösten sujuvoittaminen

Lisätietoa hankkeista löytyy norminpurku.fi-sivuston kautta.