Norminpurku etenee, vuoden 2016 tulokset koottu yhteen

Hallituksen norminpurkuhankkeessa on monin eri tavoin helpotettu kansalaisten arkea, parannettu yritysten toimintaedellytyksiä ja kevennetty hallintoa.

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä on julkaissut koosteen vuoden 2016 merkittävimmistä lainsäädäntö- ja muista hankkeista, joiden tarkoituksena on ollut sujuvoittaa säännöksiä ja purkaa normeja.

Jaottelu on laadittu pääasiallisen hyötyjän eli kansalaisen, yrityksen tai hallinnon perusteella. Koosteessa olevien hankkeiden olennaisin norminpurkutyö on suoritettu vuoden 2016 aikana.

Viime vuonna perustettiin myös lainsäädännön arviointineuvosto parantamaan hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua sekä lainvalmistelukulttuuria.

Säädösten sujuvoittamisen kärkihanke on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaa. Kärkihankkeessa on meneillään noin 200 norminpurkuhanketta tai säädösten uudistushanketta kaikilla eri hallinnonaloilla. Osa hankkeista on jo saatu päätökseen.

Kärkihankkeen tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan kilpailukykyä, edistetään markkinoillepääsyä ja digitalisaatiota.

Kooste vuoden 2016 tuloksista