Normien purku etenee kaikilla hallinnonaloilla

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on edennyt hyvin. Ministeriöt ja hallinnonalat ovat aktiivisesti mukana edistämässä tarpeettomien normien purkamista ja säädösten sujuvoittamista. Hankkeessa on uudistettu merkittävää lainsäädäntöä kaikilla hallinnonaloilla.

Tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Näin tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Hankkeen tuloksia julkistetaan puolivuosittain, nyt jo neljättä kertaa.

”Työ säädösten sujuvoittamiseksi ja tarpeettomien normien purkamiseksi etenee ministeriöissä määrätietoisesti ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri ministeri Anne Berner.

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla kansalaisten arkea helpotettiin muun muassa käynnistämällä ammatillisen koulutuksen reformi, uudistamalla etu- ja sukunimiä koskevaa sääntelyä, uudistamalla lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevia normeja sekä pidentämällä autojen katsastusvälit vastaamaan EU-tasoa.

Yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin muun muassa asiakastietovarannon käyttöönotolla, kaavoituksen muutoksilla, maa- ja metsätalouteen liittyvillä rakentamisen helpotuksilla sekä keventämällä useita viranomaismenettelyjä. Uusia markkinoita avattiin liikennepalveluihin liittyvää lainsäädäntöä uudistamalla. Lisäksi yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin kokeilemalla lainsäädännön valmistelussa ”yksi yhdestä” –periaatetta.

Hallintoa kevennettiin ja sujuvoitettiin sähköistä asiointia lisäämällä. Myös useita lupaprosesseja kevennettiin siirtymällä ilmoitusmenettelyyn. Hallinnon rakenteita uudistettiin ja lupa- ja valitusprosesseihin liittyvä palvelulupaus vahvistettiin.

Lisätietoja ja tausta-aineistoja:

Muualla palvelussa:
Norminpurku.fi
Norminpurku.fi – Listaukset ministeriöiden norminpurkuhankkeista (kesäkuu 2017)
Norminpurku.fi – linkit ministeriöiden norminpurkusivuille

Muualla verkossa:
LVM.fi – Tiedote 30.06.2017: Normien purku etenee kaikilla hallinnonaloilla
LVM.fi – Hankesivu – Hallituksen kärkihanke: Norminpurku
LVM.fi – Asia: Säädösten sujuvoittaminen – toimeenpanoryhmä LVM062:00/2015 (LVM/1476/03/2015)
LVM.fi – Lupa- ja valitusprosessien sujuvoittaminen sekä niitä koskeva palvelulupaus (pdf) (7.4.2017)
Valtioneuvosto.fi – Hallitusohjelman toteutus: Sujuvoitetaan säädöksiä (norminpurku) Norminpurku.fi