Nimenmuutosten käsittely keveni

Miksi sääntelyä muutettiin?

Menettelyn yksinkertaistamista olivat ehdottaneet sekä nimilautakunta että maistraatit. Nimilautakunnan lausuntoa edellyttävien nimenmuutoshakemusten määrä kaksinkertaistui 2000-luvun aikana, mikä oli osaltaan johtanut lausuntokäsittelyn ruuhkautumiseen ja nimenmuutosmenettelyn pitkittymiseen.

Tilanne nyt:

Maistraattien ei tarvitse enää pyytää nimilautakunnan lausuntoa esimerkiksi nimenmuutoshakemuksista, joista nimilautakunnan soveltamiskäytännössä on muodostunut selkeä linjaus. Lausuntoa ei tarvita esimerkiksi silloin, kun kyse on hakijan sukunimen muuttamista sukunimeksi, joka hänellä on ollut aikaisemmin. Nimilautakunnan lausuntoa ei tarvita myöskään esimerkiksi hakemuksesta, joka koskee hakijan sukunimen muuttamista hänen vanhempansa, isovanhempansa tai isoisovanhempansa nimeksi.

Nimilautakunnan lausuntoa ei tarvitse pyytää myöskään silloin, kun kyse on hakijan etunimen muuttamisesta etunimeksi, joka on Suomessa käytössä etunimenä samalla sukupuolella kuin jolle nimeä haetaan. Lausunto kuitenkin tarvitaan, jos on syytä epäillä, että ehdotetun etunimen voidaan tulkita olevan lapsen edun vastainen tai muutoin sopimaton tai omiaan aiheuttamaan ilmeistä haittaa.

Vaikutukset:

Helpottaa kansalaisten arkea niiltä osin, kun kyseessä on niin sanottu rutiininomainen nimenmuutos. Nimenmuutosasioiden käsittely nopeutuu.

Voimaantulo: 1.1.2016

Vastuuministeriö: oikeusministeriö