MMM kartoittanut jo 50 elintarvikealan ongelmaa – ja niihin ratkaisut

Maa- ja metsätalousministeriö on perannut ja purkanut elintarvikealaa koskevaa byrokratiaa kesästä 2015 alkaen. Perkausoperaatiossa ongelmia aiheuttavia normeja kysyttiin koko ruokaketjusta. Toimijoiden esiintuomat ongelmat analysoitiin yksitellen, jonka jälkeen suunniteltiin konkreettiset toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi. MMM:n ja Eviran yhteenvedossa listataan nyt ratkaisut jo viiteenkymmeneen ongelmaan.

Hallitusohjelman norminpurun kärkihankkeen mukaisesti myös elintarvikealan byrokratian purkutalkoissa on tavoitteena purkaa toimijoiden kokemaa turhaa byrokratiaa ja keventää hallinnollista taakkaa. Tämä tehdään kuitenkin niin, ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu eikä kuluttajia johdeta harhaan.

Elintarviketoimijoita kuormittavat vaatimukset ja niiden johdosta toteutettavat MMM:n ja Eviran toimenpiteet ja aikataulut on vajaa kolmekymmensivuinen yhteenveto käynnissä olevista byrokratian purkutoimista. Listaus ja toimenpiteet on tehty maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran yhteistyössä.

Elintarvikealan norminpurku hyvässä vauhdissa

Byrokratian purkaminen 2015-2017: Elintarviketoimijoita kuormittavat vaatimukset ja niiden johdosta toteutettavat MMM:n ja Eviran toimenpiteet ja aikataulut