Miten eläkeuudistus on vähentänyt lakipykälien määrää?

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota.

Eläkeuudistus on eräs esimerkki norminpurusta. Uudistuksessa lainsäädännöstä poistui 228 pykälää. Sosiaali- ja terveysministeriön eläkevakuutusyksikön johtaja Heli Backman kertoo videohaastattelussa muun muassa, miten eläkeuudistus on vähentänyt lakipykälien määrää, miten eläkelakien vähentynyt määrä helpottaa viranomaisten työtä ja mitä iloa tästä on kansalaisille.

STM: Miten eläkeuudistus on vähentänyt lakipykälien määrää?