Media- ja telealan toimintaedellytyksiä parannetaan

Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennetaan ja radiomainosten lähetysajan enimmäismäärästä luovutaan kokonaan. Kaupallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä helpotetaan alentamalla niiden Viestintävirastolle maksamaa televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua. Ylen vastaavaa maksua puolestaan korotetaan.

Teleyritysten toimintaedellytyksiä parannetaan kumoamalla päätelaitteen ja liittymän kytkykauppaa koskevat säännökset tarpeettomina.

Media- ja telealan toimintaedellytyksiä parannetaan muuttamalla tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Samalla tietoyhteiskuntakaaren nimi muuttuu laiksi sähköisen viestinnän palveluista.

Lakimuutoksilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta. Laki tulee voimaan 1.6.2018.

LVM:n tiedote 11.1.2018: Media- ja telealan toimintaedellytyksiin parannuksia