Liikennevirastolta tarkemmat määräykset tienvarsimainonnasta

Tienvarsimainonnan sääntely keveni elokuun puolivälissä. Tilapäisen ilmoituksen pystyttämiseen ei tarvita enää lupaa, ja pidempiaikaisiin tienvarsimainoksiin riittää ilmoitus ELY-keskukselle. Liikennevirasto on julkaissut tienvarsimainonnasta tarkemmat määräykset.

Liikennevirasto antaa samalla muistilistan siitä, mitä tavallisen kansalaisen on hyvä pitää mielessä, kun tarkoitus on pystyttää väliaikainen tienvarsimainos tai ilmoitus. Nyrkkisäännöt ovat nämä:

1) Tienvarsimainos ei saa häiritä tieliikenteessä kuljettajan havainnointia tai toimintaa.

2) Tienvarsimainos ei saa estää liikennemerkkien tai muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyvyyttä tai toimintaa.

3) Tienvarsimainos ei saa sekoittua liikennemerkkeihin.

4) Tienvarsimainoksia ei saa sijoittaa risteysalueelle.

5) Tienvarren rakennuksessa saa ilman erillistä ilmoitusta mainostaa vain rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

6) Tienvarsimainontaa koskevissa kysymyksissä neuvoja voi kysyä Liikenteen asiakaspalvelusta (puh. 0295 020 600).

Liikenneviraston tiedote 24.8.2016: Tienvarsimainonnan sääntelyä kevennettiin

Määräykset Liikenneviraston verkkosivuilla