Lakikirja

Liikennemarkkinoiden norminpurku jatkuu

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen liikennepalvelulain toiseksi vaiheeksi. Ehdotuksella täydennettäisiin liikenteen palveluista annettua lakia niin, että se kattaisi koko liikennejärjestelmän.

Lakiin koottaisiin lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita koskevat säädökset siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa lakiin sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten kanssa.

– Liikennemarkkinoiden lainsäädännön uudistaminen on mittava hanke, joka tehdään kolmessa vaiheessa. Nyt käsiteltävä vaihe, jossa mukaan otetaan kaikki liikennemuodot, on merkittävä askel kohti sitä kokonaisuutta, jossa asiakkaalle voidaan tarjota joustavasti ja kattavasti yhteen toimivia liikkumispalveluja. Toivon, että ehdotus herättää laajaa keskustelua, jonka pohjalta voimme jatkaa valmistelua, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Eduskunta hyväksyi lain ensimmäisen vaiheen 19. huhtikuuta. Toisen vaiheen lausuntokierros päättyy 1. kesäkuuta 2017.

LVM:n tiedote 27.4.2017: Liikennepalvelulain toinen vaihe lausuntokierrokselle