Lakiehdotus: Yksityisille osakeyhtiöille ei vähimmäispääomaa

Osakeyhtiölakiin ehdotetaan muutosta, joka poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Oikeusministeriön laatiman ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista, erityisesti yksin yrittämistä ja uusien mikroyritysten perustamista.

Vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen lisäksi ehdotetaan, että osakepääoman rekisteröintiä koskevia vaatimuksia helpotetaan. Ehdotuksen mukaan vaatimus osakepääoman maksua koskevasta tilintarkastajan lausunnosta tai muusta selvityksestä koskisi vain julkisia osakeyhtiöitä ja sellaisia yksityisiä osakeyhtiöitä, joiden osakepääoma on vähintään 80 000 euroa.

Asiaa koskeva lakiesitys on lausuntokierroksella, joka päättyy 24.9.2018.

OM:n tiedote 9.8.2018: Yritystoiminnan aloittamista halutaan helpottaa poistamalla yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus