Lainvalmisteluoppia ministeriöläisille

Liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat käynnistäneet lainvalmistelijan 15 opintopisteen koulutusohjelman yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Ensimmäinen sessio pidettiin 13.2.2018.

Lainvalmistelijan koulutusohjelman tavoitteena on parantaa lainvalmistelijoiden säädösvalmisteluosaamista ja sääntelyn taustalla olevien tekijöiden tuntemista.

Koulutus on suunnattu ministeriöissä lainvalmistelutehtävissä vähän aikaa toimineille lainvalmistelijoille koulutustaustasta ja ministeriötyökokemuksesta riippumatta.

Opiskelijakiintiö on alustavasti kiintiöity ministeriöiden välillä seuraavasti: LVM 12 opiskelijaa, STM 12 opiskelijaa, VM 6 opiskelijaa.

Koulutus koostuu etäopiskelusta, seitsemästä koulutuspäivästä ja kahden päivän loppuseminaarista. Lähijaksot järjestetään Helsingissä ministeriöiden toimitiloissa ja kahden päivän loppuseminaari Joensuussa maaliskuussa 2019.

”Lailla tätä maata rakennetaan”

– Koulutusohjelman rakentaminen tässä muodossa on uutta ja uudella tavalla tulevaisuuteen katsovaa toimintaa. Haluan myös tässä yhteydessä korostaa, että lainvalmistelulla on keskeinen rooli ja tehtävä suomalaisessa päätöksentekojärjestelmässä ja ministeriöissä tehtävässä työssä. Sitä sillä tulee olemaan myös tulevaisuudessa, totesi valtiosihteeri Jari Partanen koulutusohjelman avajaisissa.

– Lailla tätä maata rakennetaan jatkossakin, luodaan ennakoitavia, selkeitä ja toimivia yhteiskunnallisia pelisääntöjä ja päätökset tehdään jatkossakin virkavastuulla, virkamiesesitysten pohjalta. Edellä mainitusta seuraa luonnollisesti, että tarvitsemme aina hyviä, osaavia ja asiantuntevia lainvalmistelijoita, Partanen korosti.