Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen etenee

Valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustetaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto.

Arviointineuvoston perustamisella pyritään kehittämään lainvalmistelun laatua ja parantamaan erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua ja yleisemmin lainvalmistelukulttuuria. Se on kuitenkin vain yksi toimenpide lainvalmistelun pidemmän tähtäimen kehittämisessä. Valtioneuvosto antoi arviointineuvostoa koskevan asetuksen 30.12.2015 yleisistunnossaan. Asetus tulee voimaan 1. helmikuuta 2016.