Kokeilu: Sääntelyn tuomat lisäkustannukset kompensoidaan

Työ- ja elinkeinoministeriö soveltaa vuonna 2017 uutta periaatetta, jonka mukaan kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä johtuva lisäkustannus yrityksille on kompensoitava samansuuruisella säästöllä. Periaatteen soveltamista testataan kaikkiin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltaviin vuonna 2017 annettaviin hallituksen esityksiin.

Yksi yhdestä -periaatteen soveltaminen tarkoittaa sitä, että lakiehdotuksesta aiheutuvat, yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannukset tulee korvata purkamalla vastaava määrä sääntelykustannuksia. Säästö etsitään joko saman tai toisen lakihankkeen yhteydessä.

Yrityksille aiheutuvaa sääntelytaakkaa arvioidaan euromääräisesti jo lainsäädäntöehdotusten valmisteluvaiheessa. TEM on alkuvuoden aikana valmistellut laskurin, jonka avulla lainvalmistelijat voivat yhdenmukaisesti arvioida sääntelykustannusten lisäykset ja säästöt.

Yksi yhdestä -periaatteen tavoitteena on varmistaa, ettei yritysten sääntelytaakka kasva. Tavoite on toteutunut ainakin ensimmäisessä työ- ja elinkeinoministeriön Yksi yhdestä -arvioinnin läpikäyneessä hallituksen esityksessä, eli kaivoslain uudistuksessa. Lakimuutoksilla puretaan kaivosyritysten velvoitteita noin 100 000 euron edestä vuosittain.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Ministeriö kokeilee yksi yhdestä -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi