Kiitosta sähköiselle asiointipalvelulle

Kansalaiset ja yhteisöt ovat voineet hoitaa hallinto- ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioitaan sähköisesti kesäkuusta lähtien, kun uusi asiointipalvelu otettiin käyttöön. Käyttäjät ovat ottaneet asiointia helpottavan palvelun hyvin vastaan.

Uusi hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu on saanut paljon positiivista palautetta sen käyttäjiltä, kertoo erityisasiantuntija Sami Aalto.

– Yhteydenottoja palvelun kautta on tullut jo useita satoja. Käyttäjät ovat myös kertoneet palvelun olevan helppokäyttöinen ja selkeä.

Palvelun kautta kansalaiset ja yhteisöt voivat hoitaa kaiken kirjallisen asioinnin, kuten panna vireille valituksen tai hakemuksen, toimittaa asiakirjoja tuomioistuimelle, vastata tuomioistuimen lisäselvityspyyntöihin, esittää kysymyksiä ja vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.

Asiointipalvelu on käytössä hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa, markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

OM 5.9.2018: Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu kerää kiitosta