Kesäkahvilan ja tilapuodin perustaminen helpottuu

Elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa monenlaista pienimuotoista myynti- ja jalostustoimintaa ilman suurta byrokratiaa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -oppaassa selkeytetään elintarvikelain soveltamista sekä kerrotaan helpotuksista elintarvikealan yritystoiminnan alkuun pääsemiseksi. Helpotuksista huolimatta elintarviketurvallisuudesta ja toimijan vastuusta ei tingitä.

Jatkossa elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä alkutuotannon yhteydessä tapahtuvasta vähäriskisestä ja pienimuotoisesta elintarvikkeiden valmistuksesta tai myynnistä. Pienimuotoiseksi toiminnaksi on rajattu 10 000 euron vuosimyynti.