Katsastusuudistus joustavoittaisi alan toimintaa

Katsastustoiminnan toimilupasääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisina, eikä toimipaikkakohtaisina kuten nykyisin.

Hallitus antoi esityksen ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 13.6.2018.

Nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Esityksen mukaan jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia. Samalla velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuisi.

Esitetyt muutokset mahdollistaisivat sen, että sekä nykyiset ja mahdolliset uudet yritykset voisivat perustaa joustavammin uusia katsastusasemia ja räätälöidä palvelukokonaisuuksia. Esitys myös keventäisi lupamenettelyjä. Uudistus tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.