Kansliapäällikkö Astola: Norminpurku ei ole lasten leikkiä

Kansliapäällikkö Tiina Astola kirjoittaa oikeusministeriön Oikeusblogissa norminpurusta. Astola korostaa, että sääntelyn purussakin tarvitaan sääntöjä.

– Yhteiskunnassa meillä on säännöt sääntöjen muuttamiseksi ja siis myös niiden purkamiseksi. Siihen tarvitaan valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksiä. Siksi sitä ohjaavat samat hyvän lainvalmistelun periaatteet kuin uuden lainsäädännön luomista, Astola toteaa.

Norminpurku voidaan tehdä eri tavoin.  – Joillakin hallinnonaloilla on viisainta keskittyä erilaisten kieltojen, lupien ja lupaprosessien läpikäyntiin. Joillain taas voi olla järkevintä katsoa hallinnollista työtä kansalaisille tai viranomaisille tuottavien menettelyjen rakenne ja tarpeellisuus.

– Ennen kaikkea on tiedettävä, mitä säännöksillä halutaan saavuttaa. Tavoitteiden määrittäminen on politiikan ydintä, Astola korostaa.