Juustojen säilytyslämpötiloihin liikkumavaraa

Miksi ohjeistusta tarkennettiin?

Juustojen säilytyslämpötilavaatimukset olivat joidenkin juustojen osalta turhan matalia vähittäismyynnissä. Lisäksi joidenkin juustojen maku on parhaimmillaan vasta tietyssä lämpötilassa. Elintarvikehuoneistoasetuksessa säädetään helposti pilaantuvien maitopohjaisten tuotteiden myynti- ja säilytyslämpötiloista. Kaikki juustot eivät kuitenkaan ole helposti pilaantuvia tuotteita eikä niihin ole tarpeen soveltaa em. säännöstä.

Tilanne nyt:

Juuston myynti- ja säilytyslämpötila voi perustua esimerkiksi valmistajan todistukseen juuston säilyvyydestä. Evira muutti Oiva-arviointiohjetta lisäämällä siihen lämpötiloja koskevan yleislausekkeen. Evira lisää juustojen säilytystä koskevan lisäohjeistuksen ilmoitettujen huoneistojen elintarvikehygieniasta annettuun ohjeeseen seuraavan päivityksen yhteydessä.

Ulkomyynnissä elintarvikkeiden säilytyslämpötiloissa on ollut joustoa jo aiemmin. Jos myyjällä on tuotteistaan valmistajan todistus siitä, että ne eivät ole helposti pilaantuvia, eivätkä tällöin lainkaan vaadi kylmäsäilytystä (esim. tietyt juustot), voi myynti tapahtua ulkoilman lämpötilassa. Myyjän tulee kuitenkin huolehtia siitä, että tuotteet ovat riittävästi suojattuina auringonpaisteelta.

Vaikutukset:

Kuluttaja voi ostaa juustoa, jota on säilytetty juustolle ominaisessa lämpötilassa. Myyjälle juustojen säilyttäminen ja myyminen on helpompaa ja mielekkäämpää. Joidenkin juustojen maku pääsee paremmin oikeuksiinsa esimerkiksi asiakkaille tarjottavissa maistiaisissa.

Voimaantulo: 2.5.2016

  • Ulkomyynnin osalta tulkinta on ollut olemassa jo vuodesta 2012 (Eviran ulkomyyntiohje 16022)
  • Tulkintaa on selvennetty 1.1.2016 yhteenvedossa: Byrokratian purkaminen 2015–2017: Elintarviketoimijoita kuormittavat vaatimukset ja niiden johdosta toteutettavat toimenpiteet ja aikataulut
  • Eviran Oiva-ohje 6.2 on päivitetty 2.5.2016
  • Tulkintaa selvennetään Eviran ilmoitettujen huoneistojen elintarvikehygienia-ohjeessa 16025 seuraavan päivityksen yhteydessä

Vastuuministeriö: maa- ja metsätalousministeriö

Oiva-arviointiohjeet

Eviran ohjeita ja lomakkeita elintarvikealan yritysten ja kuntien valvontaviranomaisten käyttöön